Oppskrifter

Denne veiviseren stiller deg noe raskte spørsmål om innholdet du ønsker å legge ut, og hjelper det til å finne fram til passende standarder og oppskrifter for å bruke dem.

Du kan også gå direkte til den komplette lista over oppskrifter i innholdsfortegnelsen.

Hva jobber du som?

Webredaktør

Ansvar for publisering og
oppdatering av informasjon
Administrator

Ansvar for drift og tilpassing
av tekniske løsninger

Prøv en av disse oppskriftene:

Video

Lyd

 
 
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).