Oppskrifter

Denne veiviseren stiller deg noe raskte spørsmål om innholdet du ønsker å legge ut, og hjelper det til å finne fram til passende standarder og oppskrifter for å bruke dem.

Du kan også gå direkte til den komplette lista over oppskrifter i innholdsfortegnelsen.

Hva jobber du som?

Webredaktør

Ansvar for publisering og
oppdatering av informasjon
Administrator

Ansvar for drift og tilpassing
av tekniske løsninger

Hva slags innhold vil du publisere?

Bilde

Fotografier
Illustrasjoner
Logoer
Kart
Video

Levende bilder
med eller uten lydspor
Lyd

Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).