Standarder for bilder, lyd og video

Standarder for bilder

Standard Bruksområde
JPEG Fotografier og andre bilder der mest mulig effektiv komprimering er ønskelig
PNG Dekorasjoner, brukergrensesnittselementer og bilder der maksimal kvalitet er ønskelig
GIF Dekorasjoner og brukergrensesnittselementer der maksimal kompatibilitet med eldre nettlesere er ønskelig
SVG Tegninger, figurer, kart etc. dersom materialet foreligger i vektorform (f.eks. SVG, PDF, EPS, Adobe Illustrator) og det skal fritt kunne skaleres på brukerens maskin

Obligatoriske bildestandarder og deres bruksområdet i følge Referansekatalogen.

Standarder for video

Standard Bruksområde
Ogg Theora + Ogg Vorbis + Ogg Publisering av video, spesielt til plattformer basert på fri programvare
H.264 + AAC + MP4 Publisering av video

Obligatoriske videostandarder og deres bruksområde i følge Referansekatalogen. Legg merke til at de to alternativene kan kombineres på måter som gjør det enkelt å nå de aller fleste plattformer. Video publiseres alltid med tapsbasert komprimering, av hensyn til lagringsplass og båndbredde.

Standarder for lyd

Standard Bruksområde
Ogg Vorbis + Ogg Publisering av lyd, spesielt til plattformer basert på fri programvare
MP3 Publisering av lyd
FLAC Publisering av lyd (tapsfritt komprimert)

Obligatoriske lydstandarder og deres bruksområdet i følge Referansekatalogen. Legg merke til at standardene kan kombineres på måter som gjør det enkelt å nå de aller fleste plattformer. Både Ogg Vorbis og MP3 bruker tapsbasert komprimering.

Anvendelsesområde

Referansekatalogens multimediestandarder er obligatoriske for offentlige institusjoners nettsider dersom de brukes av publikum. Kravene gjelder ikke for f.eks. epost.

Hvorfor standardene ble valgt

En enkel definisjon av en åpen standard kan være: "en formell beskrivelse av formen for en datastrøm hvor innholdet skal kunne arkiveres i ubestemt tid for så å kunne leses igjen på det som idag forståes som en personlig datamaskin, uten praktiske eller juridiske hindringer". Målet med åpne standarder kan sammenfattes slik:

EU definerer åpne standarder slik:

Dette betyr at det vil finnes standarder som ikke alltid oppfyller alle tre punkter i EUs beskrivelse, men likevel vil kunne anvendes til arkiveringsformål med en rimelig grad av trygghet. Det er også en vesentlig fordel at standardene som eventuelt anbefales er adoptert for praktisk bruk og implementert i de vanligste nettlesere på de vanligste plattformene slik at innhold på offentlige nettsteder når et bredest mulig publikum.

Den arbeidsmetodikk som er lagt til grunn for valg av standardene for multimedia fremkommer i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, og omfatter bl.a. følgende:

Standardene som er omhandlet her ble derfor valgt med rimelig forventning til at de digitale informasjoner som er kodet i henhold til standardene vil være tilgjengelig for et bredest mulig publikum i såvel nær som fjern fremtiden.

Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).