Transkoding av video til H.264 med FFmpeg (Linux/UNIX/Mac/kommandolinje)

Denne oppskriften forteller hvordan du kan konvertere de fleste typer video til H.264 med FFmpeg. Programmet kjøres i et kommandolinjegrensesnitt (i et terminalvindu). Terskelen for å bruke og forstå FFmpeg er derfor noe høyere, men oppveies av større fleksibilitet, og mulighet for automatisering (f.eks. for å transkode større samlinger video).

FFmpeg kan lastes ned gratis fra http://ffmpeg.org/, men det er vanligvis enklest å installere maskinens pakkehåndteringsprogram (f.eks. apt-get).

Legg merke til at FFmpeg i mange tilfeller distribueres uten innebygd støtte for patenterte eller proprietære standarder. Se f.eks. denne veiledningen for måter å omgå problemet på.

Kommando

Kjør følgende kommando, med parametrene beskrevet under:

ffmpeg -i FIL_INN -f mp4 -vcodec libx264 -b BITRATE_BILDE -acodec libfaac -ab BITRATE_LYD -sameq FIL_UT.mp4

FIL_INN Filsti til videoen som skal konverteres.
BITRATE_BILDE Bitrate for videosporet i den konverterte filmen (i bits pr. sekund). Eksakt verdi avhenger av bildestørrelsen, ønsket kvalitet, og brukerens antatte båndbredde. Prøv bitrater fra 500000 og oppover.
BITRATE_LYD Bitrate for lydsporet (i bits pr. sekund). Verdier fra 128000 og oppover vil vanligvis gi god kvalitet.
FIL_UT Filsti til den konverterte videoen.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).