Transkoding av lyd til FLAC med FFmpeg og flac (Linux/UNIX/Mac/kommandolinje)

Denne oppskriften forteller hvordan du kan konvertere de fleste typer lyd til FLAC med FFmpeg og flac. Programmene kjøres i et kommandolinjegrensesnitt (i et terminalvindu). Terskelen for å bruke og forstå dem er derfor noe høyere, men oppveies av større fleksibilitet, og mulighet for automatisering (f.eks. for å transkode større samlinger lyd).

FFmpeg kan lastes ned gratis fra http://ffmpeg.org/, og flac fra http://flac.sourceforge.net/. Det er vanligvis enklest å installere programmene med maskinens pakkehåndteringsprogram (f.eks. apt-get).

Legg merke til at FFmpeg i mange tilfeller distribueres uten innebygd støtte for patenterte eller proprietære standarder. Se f.eks. denne veiledningen for måter å omgå problemet på.

Kommando

Kjør følgende kommandoer, med parametrene beskrevet under:

ffmpeg -i FIL_INN /tmp/tmp.wav
flac --ogg /tmp/tmp.wav -o nocturne.ogg

FIL_INN Filsti til lydfila som skal konverteres.
FIL_UT Filsti til den konverterte lydfila.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).