Transkoding av lyd til Ogg Vorbis med ffmpeg (Linux/UNIX/Mac/kommandolinje)

Denne oppskriften forteller hvordan du kan konvertere de fleste typer lyd til Vorbis med FFmpeg. Programmet kjøres i et kommandolinjegrensesnitt (i et terminalvindu). Terskelen for å bruke og forstå FFmpeg er derfor noe høyere, men oppveies av større fleksibilitet, og mulighet for automatisering (f.eks. for å transkode større samlinger lyd).

FFmpeg kan lastes ned gratis fra http://ffmpeg.org/, men det er vanligvis enklest å installere maskinens pakkehåndteringsprogram (f.eks. apt-get).

Legg merke til at FFmpeg i mange tilfeller distribueres uten innebygd støtte for patenterte eller proprietære standarder. Se f.eks. denne veiledningen for måter å omgå problemet på.

Kommando

Kjør følgende kommando, med parametrene beskrevet under:

ffmpeg -i FIL_INN -f ogg -vn -acodec libvorbis -ab BITRATE_LYD FIL_UT

FIL_INN Filsti til lydfila som skal konverteres.
BITRATE_LYD Bitrate for lydsporet (i bits pr. sekund). Verdier fra 128000 og oppover vil vanligvis gi god kvalitet.
FIL_UT Filsti til den konverterte lydfila.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).