Konvertering av bilde til GIF med Windows bilde- og faksbehandling (Windows)

Eksport av bilde til GIF (.gif) med Windows bilde- og faksbehandling er den enkleste måte å konvertere og lagre billedfiler mellom formatene BMP, GIF, JPEG, TIFF og GIF. Det gis ingen valg av kompresjonskvalitet eller annet.

  1. Velg bildene du vil konvertere.
  2. Klikk høyre musknapp. I menyen som åpnes, velg Åpne i.
  3. I menyen som åpnes, velg Windows bilde- og faksbehandling.
  4. Når ønsket bilde er åpnet, klikk på diskettikonet i raden av ikoner nederst.
  5. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Filtype:, velg "GIF".
  6. Klikk Lagre
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).