Eksport av bilde til JPEG med Adobe Photoshop (Windows)

Vær oppmerksom på at bildet ikke kan ha mer enn 8 bits fargekanaler. Photoshop kan brukes til konvertering mellom en rekke grafikk og bildeformater.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i Photoshop.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "JPEG".
  4. Klikk Lagre
  5. I dialogboksen JPEG Options som kommer opp, velg kompresjonsgrad.
  6. Klikk OK
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).