Eksport av bilde til PNG med Photofiltre (Windows)

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i Photofiltre.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Filtype:, velg "PNG".
  4. Klikk Lagre
  5. I dialogboksen PNG som kommer opp, velg "None".
  6. Klikk OK
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).