Eksport av bilde til GIF med Paint (Windows)

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i Paint.
  2. Velg menyen Fil > Lagre som...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og i listevinduet for Filtype:, velg "GIF (*.GIF)".
  4. Klikk Lagre.
  5. I varselsboksen som kommer opp med beskjed om at "Lagring til dette formatet kan forårsake tap av fargeinformasjon", klikk Ja.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).