Eksport av bilde til JPEG med Paint (Windows)

Paint er et enkelt billedbehandlingsprogram som følger med i standard Microsoft Windows installasjoner. Paint har meget begrensede valg for komprimering av bilder, etc.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i Paint.
  2. Velg menyen Fil > Lagre som...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og i listevinduet for Filtype:, velg "JPEG (*.JPG,*JPEG,...".
  4. Klikk Lagre.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).