Eksport av bilde til GIF med Irfan View (Windows)

Irfan View kan importere og eksportere en rekke forskjellige billedformater.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i Irfan View.
  2. Velg menyen File > Save as...
  3. I dialogboksen Save Picture As ... som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og i listevinduet for Filtype:, velg "GIF - Compuserve GIF".
  4. I dialogboksen JPEG/GIF save options som kommer opp, velg kompresjonskvalitet.
  5. Klikk Lagre.

Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).