Transkoding av video til H.264 med Handbrake (Windows)

Handbrake er avansert men forholdsvis lett å bruke, og kan konvertere video fra mange formater. Programmet kan lastes ned gratis fra http://www.handbrake.fr/

Start Handbrake, og kryss av for Web optimized (under Output settings). Klikk knappen Browse under Destination.
Velg mappen den ferdig transkodede fila skal plasseres i, og gi fila et navn. Klikk Save.
Klikk Source-knappen oppe til venstre, og deretter Video File.
Finn fram til fila du vil konvertere, klikk på den, og trykk deretter på knappen Open.
Filmen er nå klar til transkoding. Juster eventuelt bildestørrelse og andre innstillinger.
Klikk Start-knappen oppe til venstre i vinduet.
Vent til konverteringen er ferdig.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).