Eksport av bilde til GIF med Corel PaintShop Photo Pro (Windows)

Eksport av bilde til GIF (.gif) med Photoshop. Vær oppmerksom på at bildet ikke kan ha mer enn 8 bits fargekanaler.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i PaintShop.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "GIF Graphics Interchange Format (*.gif)".
  4. Klikk Lagre
  5. I dialogboksen PaintShop Photo Pro som kommer opp med varsel om maksimum 256 farger, klikk Ja.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).