Eksport av bilde til PNG med Corel PaintShop Photo Pro (Windows)

Eksport av bilde til PNG (.png) med PaintShop Pro.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i PaintShop.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "PNG Portable Network Graphics (*.png)".
  4. Klikk Lagre
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).