Eksport av bilde til JPEG med Corel PaintShop Photo Pro (Windows)

Eksport av bilde til JPEG (.jpg) med Paintshop Pro. Bildet forutsettes ikke å ha mer enn 8 bits fargekanaler.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i PaintShop.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "JPG JPEG (*.jpg, *.jif, *.jpe, *.jpeg)".
  4. Klikk Lagre
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).