Eksport til SVG med Adobe Illustrator (Windows)

Adobe Illustrator kan eksportere vektorgrafikk direkte til SVG (.svg) ved å velge formatet dialogmenyen. Illustrator kan også brukes til konvertering av en rekke filformater til SVG. SVG-standarden gir også mulighet for å lagre grafikkfiler i et zip-komprimert format. Program som leser SVG skal også kunne lese komprimert SVG.

  1. Åpne tegningen du vil lagre eller eksportere i Illustrator.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "SVG (*.SVG)" (eller evt. "SVG Compressed (.SVGZ)" dersom du ønsker at filen skal komprimeres.
  4. Klikk Lagre
  5. I dialogboksen SVG Options som nå kommer opp kan standardvalgene brukes. Klikk OK.

Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).