Transkoding av lyd til FLAC med VLC (Mac)

VLC brukes vanligvis for å spille video og lyd, men fungerer også utmerket for å konvertere mellom forskjellige formater. Programmet kan lastes ned gratis fra http://www.videolan.org/

Start VLC, gå til menyen File, og klikk Streaming/Exporting Wizard...
Kryss av for Transcode/Save to file.
Kryss av for Select a stream, og klikk knappen Choose.
Velg fila du vil konvertere, og klikk Open.
Klikk knappen Next.
Kryss av for Transcode audio (Transcode video skal være uavkrysset). Velg FLAC som codec. Se bort fra valget av bitrate. Klikk Next.
Pass på at OGG er valgt som innkapslingsformat, og klikk Next.
Velg plassering og navn for den konverterte lydfila ved å klikke Choose.... Filendelsen bør være .ogg. Ikke kryss av for Local playback eller Add Subtitles to transcoded video. Klikk Next.
Klikk Finish.
Når tallet øverst til høyre går tilbake til 00:00 er transkodingen ferdig.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).