Eksport av bilde til GIF med Preview (Mac)

Eksport av bilde til GIF (.gif) med Preview.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i Preview.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "Compuserve GIF".
  4. Klikk Save

Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).