Eksport av bilde til PNG med Preview (Mac)

Eksport av bilde til PNG (.png) med Preview.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i Preview.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "PNG".
  4. Klikk Save
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).