Eksport av bilde til JPEG med Preview (Mac)

Eksport av bilde til JPEG (.jpg) med Preview. Preview kan brukes til enkel konvertering mellom et begrenset antall vanlige billedformater.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i Preview.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "JPEG".
  4. Juster den horisontale skalaen til ønsket komprimeringskvalitet.
  5. Klikk Save
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).