Eksport av bilde til GIF med Adobe Photoshop (Mac)

Eksport av bilde til GIF (.gif) med Photoshop. Vær oppmerksom på at bildet ikke kan ha mer enn 8 bits fargekanaler.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i Photoshop.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "Compuserve GIF".
  4. Klikk Save
  5. I dialogboksen Indexed color som kommer opp, velg standardverdiene, evt. færre farger.
  6. Klikk OK
  7. I dialogboksen GIF Options som kommer opp, velg "Normal".
  8. Klikk OK
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).