Eksport av grafikk til SVG med Open Office Draw (Mac)

Tegneprogramdelen av Open Office (og Neo Office) kan eksportere vektorgrafikk til SVG-filer. Dette er nyttig ikke bare for strektegninger som figurer og kart, men også for grafer som kan lages i regnearkdelen av Open Office.

Grafen i eksempelet over er laget i et regneark, valgt, kopiert og limt inn i tegneprogramdelen. Open Office kan også åpne en rekke andre raster- og vektorgrafiske formater. Det kan også brukes til å konvertere og lagre JPEG-, PNG- og GIF-formatene.

Eksport til SVG foregår slik:

  1. Åpne tegningen du vil lagre eller eksportere i Open Offices tegneprogram.
  2. Velg menyen File > Export...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for File type:, velg "SVG - Scalable Vector Graphics (.svg)".
  4. Klikk Save
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).