Konvertering av bilder med Imagemagick (Mac)

Imagemagick er en programpakke for behandling av bilder, og brukes fra kommandolinjen i et terminalprogram under både Windows og UNIX (inkludert Mac OS X og Linux). Imagemagick egner seg spesielt godt for konvertering mellom en rekke billedformater, enkeltvis eller i store antall. Pakken inkluderer også program for manipulering og transformering av bilder. Imagemagick kan lese over 100 billedformater.

Ved konvertering fra ett format til ett annet kan bildene også transformeres f.eks. i størrelse og/eller kompresjon.

De følgende eksemplene tar utgangspunkt i bildet "eksempel.bmp". convert, identify og mogrify er kommandoer (program) i Imagemagick-pakken.

ls - lister filer i mappen
identify - identifiserer og angir filen(e)s egenskaper
convert - konverterer fra et format til et annet
convert -geometry 640x - konverterer og endrer størrelse
convert -quality 75 - konverterer og komprimerer til 75\% kvalitet

ls - lister filer i mappen
mogrify -format - konverterer til formatet angitt etter -format
identify - identifiserer og angir filen(e)s egenskaper

Konverteringen av bildene kan utføres fritt mellom alle tre formatene JPG, PNG og GIF. Programdelene i imagemagickpakken egner seg godt til bruk i programmerte eller repetitive skript for konvertering eller behandling av store mengder bilder.

Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).