Transkoding av video til H.264 med Handbrake (Mac)

Handbrake er avansert men forholdsvis lett å bruke, og kan konvertere video fra mange formater. Programmet kan lastes ned gratis fra http://www.handbrake.fr/

Start Handbrake. Programmet vil vise en filvelger. Velg videofila du vil konvertere.
Kryss av for Web optimized. De øvrige innstillingene vil i de fleste tilfeller settes korrekt automatisk.
Juster eventuelt bildestørrelse, bitrate og andre parametre.
Klikk Browse under overskriften Destination, og velg hvor den konverterte filmen skal legges, og hva den skal hete.
Klikk knappen Start oppe til venstre i vinduet.
Vent til konverteringen er ferdig.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).