Koding av Ogg med Final Cut (Mac)

Hvis du har installert Ogg-komponentene for QuickTime kan Final Cut direkte eksportere video i Ogg-format.

  1. Åpne prosjektet du vil eksportere i Final Cut
  2. Juster eventuelt bildedimensjoner og -utsnitt
  3. Velg menyen File > Export > Using QuickTime Conversion...
  4. Velg deretter Ogg som format
  5. Velg mappe, skriv inn filnavn og trykk Save, med mindre du ønsker å endre f.eks. videokvalitet for å unngå for store filer
  6. Klikk eventuelt Options... før du lagrer, og endre innstillingene for koding av lyd og video. Det kan være lurt å justere kvalitetsinnstillingen (Quality) snarere enn å angi en bestemt bitrate

Se Theora Cookbooks TheoraCookbook/EncodingIntro">kapittel om videokoding for mer informasjon.

Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).