Eksport til SVG med Adobe Illustrator (Mac)

Adobe Illustrator kan eksportere vektorgrafikk direkte til SVG (.svg) ved å velge formatet dialogmenyen. Illustrator kan også brukes til konvertering av en rekke filformater til SVG. SVG-standarden gir også mulighet for å lagre grafikkfiler i et zip-komprimert format. Program som leser SVG skal også kunne lese komprimert SVG.

  1. Åpne tegningen du vil lagre eller eksportere i Illustrator.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for Format:, velg "SVG (svg)" (eller evt. "SVG Compressed (svgz)" dersom du ønsker at filen skal komprimeres.
  4. Klikk Save
  5. I dialogboksen SVG Options som nå kommer opp kan standardvalgene brukes. Pass på at Encoding: er Unicode (UTF-8 og klikk OK.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).