Eksport av bilde til GIF med Open Office Draw (Linux)

  1. Åpne tegningen du vil lagre eller eksportere i Open Office Draw.
  2. Velg menyen File > Export...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for File type:, velg "GIF - Graphics Interchange Format gif".
  4. Klikk Save
  5. I dialogboksen GIF Options som kommer opp, klikk OK.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).