Eksport av grafikk til SVG med Open Office Draw (Linux)

Tegneprogramdelen av Open Office kan eksportere vektorgrafikk til SVG-filer. Dette er nyttig ikke bare for strektegninger som figurer og kart, men også for grafer som kan lages i regnearkdelen av Open Office. Grafen i eksempelet over (fig. \ref{fig:l_oo_svg}) er laget i et regneark, selektert, kopiert og limt inn i tegneprogramdelen. Open Office kan åpne en rekke andre raster- og vektorgrafiske formater. Det kan også brukes til å konvertere og lagre JPEG-, PNG- og GIF-formatene. (Se del \ref{sec:w_open_office_svg}.) Eksport til SVG foregår slik:

  1. Åpne tegningen du vil lagre eller eksportere i Open Offices tegneprogram.
  2. Velg menyen File > Export...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og fra drop down menyen for File type:, velg "SVG - Scalable Vector Graphics (.svg)".
  4. Klikk Save
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).