Eksport av bilde til PNG med gThumb (Linux/Unix)

gThumb (Lightweight image editor for Gnome) skrevet av Paolo Bacchilega er en del av Gnome grensesnittet for Linux og kan installeres i andre Linux-utgaver. (gThumb kan kun eksportere til de åpne formatene JPEG og PNG.) Eksport av bilde til PNG (.png) med gThumb.

  1. Åpne bildet du vil lagre eller eksportere i gThumb.
  2. Velg menyen File > Save As...
  3. I dialogboksen som kommer frem, velg mappen hvor filen skal lagres, skriv inn evt. filnavn, og i listevinduet for Image type, velg ``PNG''. (Filype kan også velges ved å gi endelse ``.png''.)
  4. Klikk Save.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).